Peepdf, pdf belgelerinin adli analizi için kullanılan bir araçtır. Bir çok sosyal müdhendislik saldırısı, java script ve shell kodları ile gömülü kötücül PDF belgeleri kullanır.

Sözdizimi: peepdf <options> PDF-FILE
-h, --help Yardım mesajını gösterir ve çıkar.
-i, --interactive Konsol modunu ayarlar.
-s SCRIPTFILE, --load-script=SCRIPTFILE Belirtilen dosyadaki kayıtlı komutları yükler ve çalıştırır.
-f, --force-mode Hataları görmezden gelmek için zorla çözümleme modunu ayarlar.
-l, --loose-mode Kusurlu nesneleri yakalamak için gevşek çözümleme modunu ayarlar.
-u, --update Veri havuzundan güncel dosyalar ile peepdf'i günceller.
-g, --grinch-mode İnteraktif konsoldaki renklendirilen çıktıyı korur.
-v, --version Programın versiyon numarasını gösterir
-x, --xml XML formatında belge detaylarını görüntüler.
apt-get install autoconf libemu python-dev python-lxml python-pyrex
git clone git://git.carnivore.it/libemu.git
cd libemu/
autoreconf -v -i
./configure --enable-python-bindings --prefix=/opt/libemu
make -j4
make install
ldconf -n /opt/libemu/lib
git clone https://github.com/buffer/pylibemu.git
echo "/opt/libemu/lib" > /etc/ld.so.conf.d/pylibemu.conf
python setup.py build
python setup.py install
apt-get install python-pyrex
svn checkout http://python-spidermonkey.googlecode.com/svn/trunk/ python-spidermonkey
cd python-spidermonkey
python setup.py build
python setup.py install
ldconfig
peepdf evil.pdf <burayı değiştirin>