Analistler için ticket örnekleri – Ticket samples for analysts – Ticketbeispiele für Analysten

 •  
 • Adult Content (Yetişkin içerik)(Inhalt für Erwachsene)
 • Adware (Reklam yazılımı)(Adware)
 • Bruteforce (Kaba kuvvet)(Bruteforce)
 • C2C (C2C)(C2C)
 • Communication error (fax; email) (İletişim hatası (faks; e-posta))(Kommunikationsfehler (Fax; E-Mail))
 • Data Destruction (Veri imhası)(Datenvernichtung)
 • Data Exfiltration (Veri hırsızlığı)(Datenexfiltration)
 • Denial of Service (Hizmet Reddi)(Denial of Service)
 • Downloads (İndirilenler)(Downloads)
 • exploit (Exploit)(Ausbeuten)
 • Gambling (Kumar)(Glücksspiel)
 • Gaming (Oyun)(Spiele)
 • Improper disposal: digital assets (Uygunsuz elden çıkarma: dijital varlıklar)(Unsachgemäße Entsorgung: digitale Assets)
 • Improper disposal: documents / files (Uygunsuz imha: belgeler)(Unsachgemäße Entsorgung: Dokumente / Akten)
 • Lost documents / files / records (Kayıp belgeler / dosyalar / kayıtlar)(Verlorene Dokumente / Dateien / Aufzeichnungen)
 • Lost PC / laptop / tablet (Kayıp PC / dizüstü bilgisayar / tablet)(Verlorener PC / Laptop / Tablet)
 • Lost PDA / smartphone (Kayıp PDA / akıllı telefon)(PDA / Smartphone verloren)
 • Lost storage device / media (Kayıp depolama aygıtı / ortam)(Verlorenes Speichergerät / Medium)
 • Malicious Browsing (Kötü amaçlı tarama)(Bösartiges Surfen)
 • Malware (Kötü amaçlı yazılım)(Schadsoftware)
 • Not an Issue (Problem değil)(Kein Problem)
 • Other (Diğer)(Sonstiges)
 • Personal Use (Kişisel kullanım)(Persönlichen Gebrauch)
 • Phishing (E-dolandırıcılık)(Phishing)
 • Policy Violation (Politika İhlali)(Vertragsverletzung)
 • Privilege Escalation (Ayrıcalık yükseltme)(Privilege-Eskalation)
 • PUA (İstenmeyebilecek uygulamalar)(PUA)
 • PUP (Potansiyel Olarak İstenmeyen Program)(PUP)
 • Ransomware (Fidye yazılımı)(Ransomware)
 • Removal Media (Kaldırma Ortamı)(Entfernungsmedien)
 • Riskware (Riskli yazılım)(Riskware)
 • Spam (İstenmeyen e-posta)(Spam)
 • Spyware (Casus yazılım)(Spyware)
 • Stolen documents / files / records (Çalınan belgeler / dosyalar / kayıtlar)(Gestohlene Dokumente / Akten / Aufzeichnungen)
 • Stolen PC / laptop / tablet (Çalıntı PC / dizüstü bilgisayar / tablet)(Gestohlener PC / Laptop / Tablet)
 • Stolen PDA / smartphone (Çalınan PDA / akıllı telefon)(PDA / Smartphone gestohlen)
 • Stolen storage device / media (Çalınan depolama aygıtı / medya)(Gestohlenes Speichergerät / Medium)
 • Streaming (Yayın Akışı)(Streaming)
 • Suspicious Web Traffic (Şüpheli web trafiği)(Verdächtiger Web-Traffic)
 • System Intrusion (Sisteme izinsiz giriş)(Systemeinbruch)
 • TBD / Unknown (TBD / Bilinmiyor)(Noch offen / Unbekannt)
 • Trojan (Truva atı)(Trojaner)
 • Unauthorized Access (Yetkisiz Erişim)(Unautorisierter Zugriff)
 • Unauthorized Modification (Yetkisiz değişiklik)(Nicht autorisierte Modifikation)
 • Vendor / 3rd party error (Satıcı / 3. taraf hatası)(Anbieter-/Drittanbieterfehler)
 • zipbomp (Zip bombası)(zipbomp)