echo $SHELL : hangi shell’i kullaniyoruz
cat /etc/shells : hangi shell’ler var bizde
history : daha once yazilan komutlari gorterir
clear : ekrani temizler
echo $PATH : ortam degiskenlerini gosteriyor
whatis ls : ls ne is yapiyor
apropos ls : icinde ls olan her seyi arar
–help : komut bilgi
man : komut detayli bilgi
hostname : kullanici adi
lsb_release -a : distro bilgilerini verir
cat /etc/issue : distro adi
uname -a : kernel adini verir
cat /etc/passwd : kullanicilari veriyor, nologin’le bitenler servisler kullanici degil
w : aktif kullanicilar ve giris saatleri
whoami : user hangi yetksi var
uptime : sistem aktif suresi
pwd : icinde oldugum dizin
ls -al : butun dosyalari gosteririr
cd : dizinler arasi gecis
cd .. : geri don
locate apt : apt’nin yerini gosterir
touch aa.txt : aa.txt yaratir
echo a b > aa.txt : aa.txt icine a ve b yazar
more aa.txt : cat gibi ama buyuk dosyalar icin (space ile ilerliyor)
less aa.txt : dosya okuyor (yon tuslariyla ilerliyor)
grep ahmet /etc/passwd : psswd dosyasindaki ahmet’i bul
mkdir veli : veli dosyasi dizini yaratir
rm -rf veli : veli dosyasini icindekilerle birlikte siler
cp aa.txt /home/kali : aa.txt’i /home/kali’ye tasir
cp /home/kali/aa.txt ./ : /home/kali’deki aa.txt’i bulundugumuz dizine kopyalar
cp -r /home/kali/Documets : icindekilerle beraber butun dosyayi kopyalar
mv aa.txt /home/kali : tasiyor
tar -cf ab.tar ./* : dizindeki her seyi ab.tar dosyasina arsivler
tar -xf ab.tar : ab.tar arsivini acar
tar -zcf ab.tar.gz ./* : dizindeki her seyi ab.tar.gz dosyasina compress eder
tar -xcf ab.tar.gz ./* : ab.tar.gz dosyasini acar
gzip -9 aa.txt : aa.txt’yi aa.txt.gz yapar (klasor degil!)
gunzip -9 aa.txt : aa.txt.gz’yi acar
bzip2 aa.txt : aa.txt’yi aa.txt.bz2’ye compress eder
bunzip2 aa.txt.bz2 : aa.txt.bz2’yi aa.txt’ye acar
zip -r ab.zip ./* : dizindeki her seyi ab.zip dosyasina compress eder
unzip -r ab.zip : ab.zip’i acar
ls -l : dizindeki dosyalari ve ozelliklerini gosterir
chmod 754 aa.txt : aa.txt’nin okuma yazma calistirma yetkilerini degistirir(r=4, w=2, x=1)
passwd ahmet : ahmet userinin passwordunu degistiriyor
adduser ali : ali useri olusturur
chfn ali : ali’nin bilgilerini degisitirir
chage -l ali : ali’nin bilgilerini gosterir
usermod -L ahmet : ahmet userini pasif ediyor
usermod -U ahmet : ahmet userini aktif ediyor
su ali : ali usera gecer
ps : gecerli kullanicinin prosesleri
ps ali : ali’nin proceslerini gosteriyor
pstree ahmet : ahmet kullanicisinin hiyerarsik proceslerini goruyoruz
pstree -p ahmet : pid numaralariyla birlikte
kill 23546 : 23546 pid numarali islemi durdurur
kill -9 : zorla durdurur
killall bash : bash’i durdurur (pid degil isimle!)
git clone https://… : git’ten program codu indirir
dpkg -i opera-…deb : deb dosyalarini kurar
apt install -f : eksik paketleri indirir
dpkg -l : kurulu paketlerin listesini verir
dpkg -l | grep opera : icinde opera gecenleri kolayca bulmak icin
apt remove opera : opera’yi uninstall eder
cd /etc/apt : apt klasorune git
mousepad sources.list : repo listesini gor
apt update : repo guncelle
apt list : repo listesi
apt list | grep opera : repoda operayi ara
apt instal opera-stable : operayi kur
vim abc.txt : abc.txt dosyasi olusturup ac
vim : aciklamalar (i’ye basip ekleme yapiyoruz, esc :wq basinca kaydet cikiyor, esc :q! kaydetmeden cikiyor)
nano abc.txt : abc.txt dosyasini ac
nano : aciklama (ctrl x cik,
mousepad abc.txt : abc.txt ac ve yaz
ifconfig : atanmis lokal ip’yi gosterir
route -n : gateway yani modem ip’sini gosterir
service networ-manager stop : interneti keser
service networ-manager start : tekrar acar
mousepad /etc/network/interfaces: ip’yi sabitlemek icin acilacak dosya
iface eth0 inet static : ip’yi sabitle
reboot now : yeniden baslat
ifup eth0 : eth0’i baslat
cd /var/log : loglarin dosyasi
cat auth.log : kullanici kayitlari
cat auth.log | mehmet : mehmet’in baglanma kayitlari